Struka politologija, pronađeno natuknica: 602

Brusewitz Axel Karl Adolf

Brusewitz [brʉ:'səvic], Axel Karl Adolf, švedski politolog (Vichtis, Finska, 9. VI. 1881 – Uppsala, ...

Bryce James

Bryce [brạis], James, britanski političar, pravnik i povjesničar (Belfast, 10. V. 1838 – Sidmouth, 22. I. 1922). ...

Bugarska

Bugarska (Bălgarija; Republika Bugarska/Republika Bălgarija/ Репyбликa Бългapия), država u jugoistočnoj ...

Bundesrat

Bundesrat (njem. izgovor [bu'ndəsra:t]), Savezno vijeće. 1. Drugi dom Saveznog parlamenta (Bundesversammlung) ...

Bundestag

Bundestag (njem. izgovor [bu'ndəsta:g]), Savezna skupština, u Njemačkoj prvi dom Saveznog parlamenta ...

Burbonska palača

Burbonska palača (francuski Palais Bourbon [palε' buʀb61533']), sjedište francuskoga parlamenta. Izgrađena ...

Burke Edmund

Burke [bə:k], Edmund, britanski državnik i politički teoretičar (Dublin, 12. I. 1729 – Beaconsfield, ...

Burkina Faso

Burkina Faso (do 1984. Gornja Volta), država u zapadnoj Africi; 270 764 km2. Leži između Malija (duljina ...

Burundi

Burundi (rundski Republika y’u Burundi; francuski République du Burundi), država u Africi, između DR ...

Butan

Butan (na tibetskom jeziku dzongkha Druk Yul: Zemlja zmajeva; Kraljevina Butan/Druk Gyalkhap), država ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|