Struka politologija, pronađeno natuknica: 602

Capitol Hill

Capitol Hill [kæ'pitəl hil], dio Washingtona gdje se nalaze neke od najvažnijih državnih i kulturnih ...

Caratan Branko

Caratan, Branko, hrvatski politolog (Žepče, BiH, 26. I. 1938). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u ...

carizam

carizam, oblik carske vladavine, politički poredak s neograničenom carskom vlašću, apsolutistička vladavina ...

centar

centar (lat. centrum < grč. ϰέντρον: središte). 1. Središnja točka, središnje područje, središnji dio; ...

centralizam

centralizam (njem. Zentralismus), općenito, nastojanje da se svim funkcijama upravlja iz jednog središta. ...

checks and balances

checks and balances [čeks ənd bæ'lənsiz], načelo ravnoteže od temeljne važnosti za funkcioniranje političkog ...

Chou En-lai

Chou En-lai [čou en lai] (pinyin Zhou Enlai) →  ču en-laj ...

Chu Te

Chu Te [ču te] (pinyin Zhu De) →  ču de ...

CIA

CIA (engl. izgovor [si:aiei']) (akronim od engl. Central Intelligence Agency: Središnja obavještajna ...

Cipar

Cipar (grčki Kipros/Kýpros, turski Kıbrıs; Republika Cipar, grčki Kipriaki Dimokratia/Kypriakḗ Dēmokratía, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|