Struka politologija, pronađeno natuknica: 602

Cipek Tihomir

Cipek, Tihomir, hrvatski politolog i povjesničar (Zagreb, 20. VI. 1962). Diplomirao i doktorirao (1999) ...

civilno društvo

civilno (građansko) društvo, područje kolektivnog života pojedinaca koje se nalazi između obitelji i ...

Constant de Rebecque Benjamin

Constant de Rebecque [k61533st8118' dəʀəbε'k], Benjamin, francuski pisac i političar (Lausanne, 23. ili 25. X. 1767 ...

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

Čad (država)

Čad (Republika Čad; arapski Tšād/Ǧumhūriyyat Tšād, francuski Tchad/République du Tchad), država u srednjoj ...

Češka

Češka (Česko; Republika Češka/Česká republika), država u srednjoj Europi. Na zapadu i sjeverozapadu ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

D’Hondtov sistem

D’Hondtov sistem [tɔnt~] →  izbori ...

Dahl Robert Alan

Dahl [dα:l], Robert Alan, američki politolog (Inwood, Iowa, 17. XII. 1915 – Hamden, New Haven, Connecticut, ...

Dalmatinska akcija

Dalmatinska akcija →  političke stranke, hrvatska ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|