Struka pomorstvo, pronađeno natuknica: 170

maritimizacija

maritimizacija (prema lat. maritimus: morski, koji se odnosi na more), izraz kojim se označuje razvojni ...

Martinolić

Martinolić, pomorska obitelj iz Maloga Lošinja. Nikola (1830–88), osnovao je brodogradilište i gradio ...

Martinović Marko

Martinović, Marko, hrvatski pomorac (Perast, 15. VII. 1663 – Perast, 28. IX. 1716). Pripadnik ugledne ...

Mikuličić Juraj

Mikuličić, Juraj, hrvatski trgovac i brodovlasnik (Bakar, 18. X. 1842 – Sušak, danas dio Rijeke, 24. II. 1940). ...

Modra vrpca

Modra vrpca, modri plamenac (uska trokutna zastavica), znak odlikovanja za najbrži brod na određenim ...

molo

molo (tal.) → gat ...

moreplovnica

moreplovnica →  pomorska knjižica ...

Naše more

Naše more, hrvatski znanstveni časopis za more i pomorstvo. Pokrenuli su ga u Dubrovniku 1919. ugledni ...

nautika

nautika (prema grč. ναυτιϰὴ [τέχνη]: brodarsko umijeće). 1. Rekreativna plovidba i druge vještine i ...

navigacija

navigacija (lat. navigatio: plovidba, vožnja), tehnika i vještina vođenja plovila, zračne ili svemirske ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17