Struka pomorstvo, pronađeno natuknica: 170

Bujović Vicko

Bujović, Vicko, hrvatski ratnik i pomorac (Perast, 21. I. 1660 – Perast, 6. V. 1709). Potomak pomorske ...

Burović

Burović, hrvatska pomorska obitelj iz Perasta. Pod imenom Buro prvi put zabilježena u dokumentu iz 1574., ...

Carić Ćiro

Carić, Ćiro, hrvatski pomorski pedagog (Svirče na Hvaru, 16. XI. 1882 – Dubrovnik, 23. IV. 1962). Nautičku ...

Carić Juraj

Carić, Juraj, hrvatski pomorski pisac i pedagog (Svirče na Hvaru, 5. I. 1854 – Jelsa, 5. IV. 1927). ...

Cerić Viktor

Cerić, Viktor, hrvatski pomorski gospodarstvenik i publicist (Kraljevica, 7. IV. 1894 – Rijeka, 20. III. 1976). ...

Cessani Jakob de

Cessani [česa'ni], Jakob de, hrvatski admiral (Zadar, XIV. st.). Nakon rata hrvatsko-ugarskoga kralja ...

Challenger

Challenger [čæ'lin62721ə] (engl.: izazivač), britanska korveta i po njoj nazvana oceanografska ekspedicija ...

Crnić Rudolf

Crnić, Rudolf, hrvatski pomorski pisac (Zagreb, 12. II. 1893 – Dugo Selo, 8. V. 1945). Nautičku školu ...

Cunard Samuel

Cunard [kju:'nα:d], Samuel, britanski brodovlasnik (Halifax, Nova Scotia, 21. XI. 1787 – London, 28. IV. 1865). ...

Čumbelić Petar

Čumbelić, Petar, hrvatski pomorski pedagog i pisac (Split, 18. VII. 1933). U Dubrovniku završio Pomorsku ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >