Struka pomorstvo, pronađeno natuknica: 170

Glavić Federiko

Glavić, Federiko, hrvatski brodovlasnik (Šipan, 24. V. 1847 – Dubrovnik, 2. I. 1941). Vrativši se kao ...

gospodarski pojas

gospodarski pojas → podmorje ...

Grubaš Ivan

Grubaš, Ivan (Grubas, Giovanni B. V. M.), hrvatski pomorski pisac i kartograf (? Venecija, druga polovica ...

Guidon de la mer

Guidon de la mer [gid61533' dəlamε:'ʀ], zbirka pomorskih pravnih običaja nastala vjerojatno potkraj XVI. st. ...

habitat

habitat (novolatinski, poimeničeni oblik 3. lica jednine prezenta od klas. lat. habitare: nastanjivati). 1. ...

Halsey, William Frederick, ml.

Halsey [hɔ:'lzi], William Frederick, ml., američki admiral flote (Elisabeth, New Jersey, 30. X. 1882 ...

Hamelin Ferdinand Alphonse

Hamelin [aml63338'], Ferdinand Alphonse, francuski admiral (Pont-ľEvêque, 2. IX. 1796 – Pariz, 16. I. 1864). ...

Harter Act

Harter Act [hα:'ɹtəɹ ækt], zakon SAD-a iz 1893. kojim su određena stroga načela o odgovornosti brodara ...

Hrvat

Hrvat, prvi hrvatski željezni brod na parni pogon, sagrađen 1872. u riječkom brodogradilištu Stabilimento ...

Ivanović

Ivanović, hrvatska pomorska obitelj iz Dobrote u Boki kotorskoj. Prvi poznatiji odvjetak obitelji Luka ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >