Struka pomorstvo, pronađeno natuknica: 170

izokrone

izokrone (izo- + -kron). 1. Crte koje na pomorskoj karti spajaju one točke divergentnih plovidbenih ...

Jadranska straža

Jadranska straža, hrvatska pomorsko-promidžbena udruga utemeljena 1922. u Splitu radi kulturnog, gospodarskog ...

Jadranski zavod

Jadranski zavod, hrvatska znanstvenoistraživačka ustanova osnovana 1945. pod nazivom Jadranski institut, ...

Jadroagent

Jadroagent, hrvatska međunarodna pomorska i prometna agencija, sa sjedištem u Rijeci. Osnovana je početkom ...

Jelčić

Jelčić (Gjelčić, Gelčić, Đelčić, Gelcich), hrvatska pomorska obitelj podrijetlom iz Staroga Grada na ...

Jelčić Josip

Jelčić, Josip (Gelcich, Gelčić, Gjelcich, Đelčić; Giuseppe), hrvatski povjesničar (Kotor, 26. XI. 1849 ...

Jervis, John, earl of St. Vincent

Jervis [62721α:'vis], John, earl of St. Vincent, britanski admiral (Meaford, 9. I. 1735 – Rochetts, 14. III. 1823). ...

kabotaža

kabotaža (franc. cabotage, od caboter: ploviti uz obalu »od rta do rta«, prema španj. cabo: rt), stariji ...

kapetan

kapetan (tal. capitano < kasnolat. capitaneus, prema lat. caput: glava), nekada naziv za glavnog zapovjednika ...

kapetanija, lučka

kapetanija, lučka, pomorsko upravno tijelo kojim upravlja lučki kapetan, a obavlja nadzor plovidbe u ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >