Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6878

A Coruña

A Coruña [akoru'ńa] (galješki) ili La Coruña [lakoru'ńa] (španjolski), najveći grad i luka u istoimenoj ...

Aachen

Aachen [a:'xən] (francuski Aix-la-Chapelle [εks lašapε'l]), grad u Nordrhein-Westfalenu, blizu belgijske ...

Aachenski kongres

Aachenski kongres (1818), kongres država Svete Alijanse: Rusije, Austrije, Pruske i Velike Britanije; ...

Aachenski mir

Aachenski mir. 1. Mir sklopljen 12. I. 812. u Aachenu između Karla Velikog i bizantskog cara Mihaela ...

Aarau

Aarau [a:'rau], grad na rijeci Aari u sjevernoj Švicarskoj, upravno središte kantona Aargaua; 20 710 st. ...

Aargau

Aargau [a:'ɹgau], kanton u sjevernome dijelu Švicarske, u donjem toku rijeke Aare; 1404 km2, 653 675 st. ...

Abaj Takalik

Abaj Takalik [aβa'x ~li'k], niz ruševina kraj El Asintala u Gvatemali (IX. st. pr. Kr. – X. st.). Arheološkim ...

Abas I.

Abas I. (perzijski ‘Abbās [63308ab:a:'s]) (zvan Veliki), perzijski šah od 1588 (?, 27. I. 1571 – Mazandaran, ...

Abas Mirza

Abas Mirza (perz. ‘Abbās Mīrzā [63308ab:a:'s mi:'rza:]), perzijski vladar (Nawa, Quajar, 26. VIII. 1789 ...

Abasidi

Abasidi, dinastija kalifa, vladala 750–1517. Začetnik joj je Muhamedov stric Abas (al-‘Abbās; 566–652). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|