Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6878

Agatoklo

Agatoklo (grč. Ἀγαϑοϰλῆς, Agathokl61571s), vojskovođa i kralj u Sirakuzi (Terme, Sicilija, 360. pr. Kr. ...

Agezilaj

Agezilaj (grč. Ἀγησίλαος, Agēsίlaos), kralj u Sparti (?, oko 444. pr. Kr. – Kirena, 360. pr. Kr.). Izabran ...

Agilulfo

Agilulfo, langobardski kralj (? – Milano, studeni 616). Kao torinski vojvoda naslijedio je kralja Autarija ...

Agis

Agis (grčki Ἆγıς, Ãgis), ime četiriju spartanskih kraljeva. Praotac dinastije Agijada je Euristenov ...

Aglabidi

Aglabidi, arapska dinastija u sjevernoj Africi, vladala od 800. do 909. Osnivač dinastije bio je Ibrahim ...

agora

agora (grč. ἀγoρά: trg, skupština). 1. U antičkih Grka, prvotan naziv za narodnu skupštinu, koju je ...

agrarizam

agrarizam, društveno‑političko učenje i pokret nastao u drugoj polovici XIX. st. u Njemačkoj. Pojam ...

agresija

agresija (lat. aggressio: napad), u međunarodnome pravu, neizazvan napad na tuđu zemlju, osvajanje tuđeg ...

Agrigento

Agrigento [agri62721ε'nto] (do 1927. Girgenti [62721ir62721ε'nti]), grad i upravno središte istoimene pokrajine, ...

Agrikola Gnej Julije

Agrikola, Gnej Julije (latinski Gnaeus Iulius Agricola [gnại'us ju:'li·us agri'kola]), rimski vojskovođa ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|