Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6878

Aberdeen George Hamilton Gordon

Aberdeen [æbədi:'n], George Hamilton Gordon, britanski državnik (Edinburgh, 28. I. 1784 – London, 14. XII. 1860). ...

Abesinija

Abesinija (od arap. Ḥabaš), stariji naziv za Etiopiju. U užem smislu, područje etiopskog i eritrejskog ...

abgar

abgar (također avgar i abagar), naslov vladara aramejizirane arapske dinastije iz Edese (danas Şanlıurfa ...

Abhazija

Abhazija, autonomna republika u sastavu Gruzije; 8640 km2, 240 705 st. (2011; 525 061 st., 1989). Leži ...

Abid (Mala Azija)

Abid (grčki Ἄβυδος, Ábydos), mizijski grad na najužem dijelu Dardanela kod rta Nagare. Kolonija Mileta ...

Abid (Egipat)

Abid (grčki Ἄβυδος, Ábydos, arapski Abīdūs), grčko ime za staroegipatski sveti grad Abdju na zapadnoj ...

abjuracija

abjuracija (latinski abiuratio: odreknuće), svečano odricanje pod prisegom. U Katoličkoj crkvi od srednjega ...

Abodriti (Bodriči)

Abodriti ili Bodriči, slavensko pleme naseljeno u prvoj polovici IX. st. na srednjem Dunavu, u susjedstvu ...

Abodriti (Obodriti)

Abodriti ili Obodriti, pleme Polapskih Slavena koje je potkraj VIII. st. okupilo oko sebe u vojno-politički ...

abolicionizam

abolicionizam (lat. abolere: poništiti, ukinuti, preko engl. abolitionism), pokret za bezuvjetno oslobođenje ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|