Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6878

Acta diurna

Acta diurna [a:'kta di·u'rna] (lat.: Dnevni izvještaji) (Acta populi, Acta publica i Acta Urbis), rimske ...

Acta Eruditorum

Acta Eruditorum [a:'kta e:rudi:to:'~], prvi njemački znanstveni časopis, što ga je 1682. u Leipzigu ...

Acta sanctorum

Acta sanctorum [a:'kta sankto:'~] (latinski: Djela svetaca), serija hagiografskih djela koja kritički ...

Acta Senatus

Acta Senatus [a:'kta sena:'tu:s] (lat.: Senatski izvještaji), službeni zapisnici sjednica rimskoga Senata; ...

Action Française

Action Française [aksj61533' fʀ8118sε:'z] (franc.: francuska akcija) (puni naziv Ligue d’action française), ...

Acton John Emerich

Acton [æ'ktən], John Emerich, britanski povjesničar (Napulj, 10. I. 1834 – Tegernsee, Bavarska, 19. VI. 1902). ...

Ača

Ača (Acha) →  aka ...

Adalbert Babenbergovac

Adalbert Babenbergovac (nazvan Pobjednički), austrijski markgrof (? – Melk, 26. V. 1055). Vlast u Istočnoj ...

Adam Bremenski

Adam Bremenski, njemački povjesničar (?, prije 1045 – ?, nakon 1081). Učitelj katedralne škole u Bremenu ...

Adams Charles Francis

Adams [æ'dəmz], Charles Francis, američki političar i diplomat (Boston, 18. VIII. 1807 – Boston, 21. XI. 1886). ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|