Struka pravo, pronađeno natuknica: 1643

Act of Parliament

Act of Parliament [ækt əv pα:'ləmənt], zakonski propis koji je izglasao Britanski parlament i potvrdio ...

Act of Settlement

Act of Settlement [ækt əv se'tlmənt] (Zakon o nasljeđivanju prijestolja), ustavni akt engleskoga Parlamenta ...

actio

actio [a:'kcio] (lat.: djelovanje). 1. U rimskom pravu višeznačan pojam. U najstarijem rimskom pravu ...

actiones liberae in causa

actiones liberae in causa [a:kcio:'ne:s li'bere: in kạu'za:] (lat.: radnje slobodne u uzroku), u kaznenom ...

ad ratificandum

ad ratificandum [~ ~ka'n~] (srednjovj. lat.: za potvrđivanje, ono što treba potvrditi) →  ratifikacija ...

adet

adet ili adat (tur. âdet < arap. ‘ādat [63308a:'da]) →  običajno pravo ...

adhezija

adhezija (lat. adhaesio). 1. Prianjanje, lijepljenje. 2. U fizici, privlačna međuatomska ili međumolekulska ...

adhezijski postupak

adhezijski postupak, u pravu, postupak pridružen drugom, glavnom postupku. U okviru kaznenog postupka ...

adjudikacija

adjudikacija (lat. adiudicatio: dosuda), u rimskome pravu, dosuda prava vlasništva i drugih stvarnih ...

adlatus

adlatus (ad- + lat. latus: bok), pobočnik, pomoćnik, doglavnik. Titula koju su u Austro-Ugarskoj nosili ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|