Struka pravo, pronađeno natuknica: 1643

Badaj Aleksandar

Badaj, Aleksandar, hrvatski pravnik i političar (Cernik kraj Nove Gradiške, 9. III. 1858 – Zagreb, 28. I. 1937). ...

bagatelni postupak

bagatelni postupak (tal. bagattella: sitnica), vrsta pojednostavnjena, skraćena postupka u sporovima ...

Bakarić-Abramović Ana

Bakarić-Abramović (Mihanović), Ana, hrvatska pravnica (Zagreb, 4. IX. 1932 – Zagreb, 7. XI. 2020). Diplomirala ...

Bakotić Božidar

Bakotić, Božidar, hrvatski pravnik (Zagreb, 21. VII. 1936 – Zagreb, 28. VI. 2015). Diplomirao (1961) ...

Bakulić Ante

Bakulić, Ante, hrvatski pravnik (? Kotor, oko 1515 – ?, ?). U Padovi učio notarijat te završio studij ...

Baldus de Ubaldis

Baldus de Ubaldis [ba'~ ~ uba'~] (tal. Baldo degli Ubaldi), talijanski pravnik (Perugia, 2. X. 1327 ...

balistoskopija

balistoskopija (grč. βάλλω: bacam + -skopija), podvrsta kriminalističkih balističkih vještačenja. Mikroskopom ...

Banski stol

Banski stol (lat. tabula banalis), banski sud Hrvatske i Slavonije. Nastao je iz ustanove banskoga sudišta ...

Barbić Jakša

Barbić, Jakša, hrvatski pravnik (Zagreb, 12. XII. 1936). Diplomirao (1960) i doktorirao (1973) na Pravnom ...

Barić Adalbert Adam

Barić, Adalbert Adam (Barits, Barics Bela), hrvatski profesor političkih i ekonomskih znanosti (Novi ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|