Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

bludnja

bludnja  →  zabluda ...

Bluntschli Johann Kaspar

Bluntschli [blu'nčli], Johann Kaspar, švicarski pravnik (Zürich, 7. III. 1808 – Karlsruhe, Njemačka, ...

Bogdanović Antun

Bogdanović, Antun (Deodatus, Diodati), hrvatski pravnik i diplomat (Lastovo, oko 1599 – Rim, potkraj ...

Bogišić Baldo

Bogišić, Baldo (Baltazar), hrvatski pravnik i etnograf (Cavtat, 20. XII. 1834 – Rijeka, 24. IV. 1908). ...

Bolica Ivan Frano

Bolica, Ivan Frano, hrvatski pravnik i pjesnik (Kotor, druga polovica XVI. st. – Kotor, prva polovica ...

bolnina

bolnina, novčana zadovoljština (satisfakcija) koja se daje zbog pretrpljenih fizičkih ili duševnih ...

bona fide

bona fide (lat. ablativ od bona fides: dobra vjera), u dobroj vjeri, dobronamjerno, pošteno. Pojam bona ...

bons offices

bons offices [b61533zɔfi's] (franc.: dobre usluge), u međunarodnom pravu, način mirnog rješavanja sporova; ...

bonum

bonum [bo'num] (latinski: dobro). 1. Ono za čime sve teži (id quod omnia appetunt), što, jednako kao ...

Boras Mile

Boras, Mile, hrvatski pravnik (Vitina kraj Ljubuškoga, BiH, 6. VII. 1923 – Zagreb, 28. I. 1997). Završio ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|