Struka pravo, pronađeno natuknica: 1643

zakletva

zakletva  →  prisega ...

zakon

zakon. 1. U formalnome smislu, svaki opći pravni akt što ga donese zakonodavno tijelo prema propisanom ...

zakonik

zakonik, sustav zakonskih pravila koja uređuju određeno pravno područje (npr. opći građanski zakonik, ...

Zakonik dvanaest ploča

Zakonik dvanaest ploča (lat. Lex duodecim tabularum), prva kodifikacija rimskog prava, donesena 451–450. pr. Kr. ...

zakonitost

zakonitost. 1. Pravno načelo koje zahtijeva da svi propisi nižega ranga i sve odluke nadležnih tijela ...

zakonodavna vlast

zakonodavna vlast, državne institucije s ovlastima donošenja zakona. U republikama zakonodavnu vlast ...

zakonodavni postupak

zakonodavni postupak, temeljna procedura zakonodavnoga tijela utvrđena zakonima i poslovnikom. Sastoji ...

zakonodavstvo

zakonodavstvo, ukupnost zakona u pojedinoj državi; državna funkcija donošenja zakona (legislativa). ...

zakup

zakup, ugovor kojim se zakupodavac obvezuje predati određenu stvar na korištenje zakupniku, a ovaj se ...

založno pravo

založno pravo, ograničeno stvarno pravo na određenom predmetu, zalogu, koje ovlašćuje nositelja (založnoga ...

|<  < (161)  162  163  164  165