Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

zakonitost

zakonitost. 1. Pravno načelo koje zahtijeva da svi propisi nižega ranga i sve odluke nadležnih tijela ...

zakonodavna vlast

zakonodavna vlast, državne institucije s ovlastima donošenja zakona. U republikama zakonodavnu vlast ...

zakonodavni postupak

zakonodavni postupak, temeljna procedura zakonodavnoga tijela utvrđena zakonima i poslovnikom. Sastoji ...

zakonodavstvo

zakonodavstvo, ukupnost zakona u pojedinoj državi; državna funkcija donošenja zakona (legislativa). ...

zakup

zakup, ugovor kojim se zakupodavac obvezuje predati određenu stvar na korištenje zakupniku, a ovaj se ...

založno pravo

založno pravo, ograničeno stvarno pravo na određenom predmetu, zalogu, koje ovlašćuje nositelja (založnoga ...

zamjena

zamjena, konsenzualni, dvostranoobvezni ugovor kojim se jedna strana obvezuje drugoj prenijeti određenu ...

zapis

zapis  →  legat ...

zaposlenik

zaposlenik  →  radnik ...

zapovjedna odgovornost

zapovjedna odgovornost, u međunarodnom kaznenom pravu, institut prema kojemu vojni zapovjednici i druge ...

|<  < (161)  162  163  164