Struka pravo, pronađeno natuknica: 1643

administracija

administracija (lat. administratio: vođenje, upravljanje) →  uprava ...

adopcija

adopcija (lat. adoptio) →  posvojenje ...

adresa

adresa (franc. adresse). 1. Podatci o mjestu na kojem fizička ili pravna osoba boravi ili radi (ulica i ...

advokatura

advokatura (njem. Advokatur, srednjovj. lat. advocatura, prema lat. advocatus: odvjetnik) →  odvjetništvo ...

agencija

agencija (franc. agence, po uzoru na tal. agenzia, od lat. agere: djelovati, raditi), ustanova koja ...

agent

agent (njem. Agent, prema tal. agente od lat. agere: raditi), zastupnik ili posrednik u poslovima: osiguranja, ...

ager publicus

ager publicus [a'~ pu:'blikus] (lat. ager: polje, zemljište; publicus: javni, državni), u antičkom Rimu, ...

agnati (pravo)

agnati (lat. agnatus: srodnik po ocu), u rimskom pravu, sve osobe koje su pod očinskom vlašću (patria ...

Ágoston Péter

Ágoston [a:'gɔštɔn], Péter, madžarski pravnik (Zsombolya, 25. III. 1874 – Pariz, 6. IX. 1925). Profesor ...

agreman

agreman →  agrément ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|