Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

Coke Edward

Coke [k61595uk], Edward, engleski pravnik i političar (Mileham, Norfolk, 1. II. 1552 – Stoke Poges, Buckinghamshire, ...

common law

common law [kɔ'mən lɔ:] (engl.: opće pravo), englesko pravo koje su svojom praksom utemeljenom na presedanima ...

Conseil d’État

Conseil d’État [k61533sε'j deta'] (franc.) →  državno vijeće ...

consensus

consensus [konse'nsus] (latinski: odobrenje, pristanak, suglasnost). 1. Suglasno opće prihvaćanje nekog ...

Consolat de mar

Consolat de mar [kunsula't də mar], zbirka pomorskog prava na katalonskom jeziku (334 čl.). Sastavio ...

Constitutio Criminalis Carolina

Constitutio Criminalis Carolina [konstitu:'ci·o krimina:'lis karoli'na] (lat.) →  carolina ...

Constitutio Criminalis Theresiana

Constitutio Criminalis Theresiana [konstitu:'ci·o krimina:'lis terezi·a'na] (lat.) →  theresiana ...

copyright

copyright [kɔ'pirait] (engl.: pravo umnožavanja), danas engleski naziv za autorsko pravo. Copyright ...

corps diplomatique

corps diplomatique [kɔʀ diplɔmati'k] (franc.) (akronim CD) →  diplomatski zbor ...

corpus

corpus [ko'rpus] (lat.: tijelo, cjelina), zbirka ili zbornik kodificiranih pravnih propisa (npr. Corpus ...

|<  <  21 (22)  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|