Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

Crnić Zlatko

Crnić, Zlatko, hrvatski pravnik (Mraclin, kraj Velike Gorice, 4. IV. 1940 – Severin na Kupi, 29. IX. 1992). ...

Crnić-Grotić Vesna

Crnić-Grotić, Vesna, hrvatska pravnica (Rijeka, 9. III. 1957). Doktorirala 1994. na Pravnom fakultetu ...

Crveni križ

Crveni križ (puni naziv Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenog polumjeseca), masovna humanitarna ...

Crveni polumjesec

Crveni polumjesec, humanitarna organizacija u musl. državama; ekvivalent Crvenomu križu. ...

Cujas Jacques

Cujas [kyžα:'s], Jacques (latinizirano Jacobus Cujacius), francuski pravnik (Toulouse, 1522 – Bourges, ...

Culja Srećko

Culja, Srećko →  zuglia, srećko ...

custodia honesta

custodia honesta [kusto:'dia hone'sta] (lat.: častan zatvor), kazne lišenja slobode (zatočenje, deportacija), ...

Cvitanić Antun

Cvitanić, Antun, hrvatski pravnik (Bol na Braču, 16. V. 1920 – Split, 23. IX. 2010). Diplomirao pravo ...

Čakanić Janko

Čakanić, Janko, hrvatski pravnik (Samobor, 8. II. 1848 – Zagreb, 7. VI. 1898). Pravo studirao u Zagrebu ...

čast

čast, skup vrijednosti čovjeka kao člana društvene zajednice, a sastoji se u poštivanju ljudskoga dostojanstva. ...

|<  <  21  22  23 (24)  25  26  27  28  29  30  >  >|