Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

decentralizacija

decentralizacija (de- + centralizacija), općenito, organizacijsko sredstvo i proces smanjivanja utjecaja ...

Decreta regni

Decreta regni [de:kre:'ta re:'gni:] (lat.: Odluke Kraljevstva), službeni naziv za zakone hrvatsko-ugarske ...

Decretum Gratiani

Decretum Gratiani [de:kre:'tum gracia:'ni:] (lat.) (Gracijanov dekret), naziv za izvor kanonskoga prava ...

Degan Vladimir Đuro

Degan, Vladimir Đuro, hrvatski pravnik (Bosanski Brod, 2. VII. 1935). Pravo završio u Sarajevu 1957., ...

deklaracija

deklaracija (lat. declaratio: izjava, proglas), proglas političke, pravne ili druge naravi u obliku ...

Deklaracija o nezavisnosti

Deklaracija o nezavisnosti (engl. Declaration of Independence), akt kojim je proglašena neovisnost 13 ...

Deklaracija o pravima čovjeka i građanina

Deklaracija o pravima čovjeka i građanina (franc. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), ...

deklaratorni akt

deklaratorni akt (lat. declarare: očitovati, objaviti, razjasniti), odluka drž. tijela (presuda, rješenje, ...

dekoncentracija

dekoncentracija (de- + koncentracija). 1. U psihologiji, trenutna ili trajnija nesposobnost usredotočenosti ...

dekonstitucionalizacija

dekonstitucionalizacija (de- + lat. constitutio: ustav), pojam u ustavnom pravu koji označava izostavljanje, ...

|<  <  21  22  23  24  25  26 (27)  28  29  30  >  >|