Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

dekret

dekret (njem. Dekret ili franc. décret, od lat. decretum: ono što je odlučeno), naziv za pravne akte ...

dekretali

dekretali (lat. decretalia, litterae decretales), pisane odluke kojima su pape rješavali određeni slučaj ...

dekretisti

dekretisti (prema dekret) →  kanonsko pravo ...

del credere

del credere ili delkredere (tal.: na vjeru), klauzula u trg. ugovorima kojom nalogoprimatelj (zastupnik, ...

delegacija

delegacija (prema lat. delegare: poslati, povjeriti), 1. Skupina osoba opunomoćenih zastupati neko ...

delegat

delegat (srednjovj. lat. delegatus, od lat. delegare: poslati, povjeriti), izaslanik, zastupnik, poslanik, ...

delegatski sustav

delegatski sustav (lat. delegare: poslati, povjeriti), u ustavnopolitičkom sustavu SFR Jugoslavije, ...

delibacijski

delibacijski ili delibatorni postupak (delibacija) (lat. delibare: kušati, izabrati), sudski postupak ...

delikt

delikt (lat. delictum: prijestup, prekršaj), općenito svaki skrivljeni postupak, dakle činjenje ili ...

delimitacija

delimitacija (de- + limitacija), odjeljivanje, razgraničenje; u međunar. javnom pravu postupak povlačenja ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27 (28)  29  30  >  >|