Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

delinkvencija

delinkvencija (kasnolat. delinquentia, od lat. delinquere: pogriještiti, skriviti), društveno opasna ...

delinkvent

delinkvent (lat. delinquens, genitiv delinquentis, od delinquere: pogriješiti, skriviti), počinitelj ...

deložacija

deložacija (franc. déloger: iseliti; istjerati), prisilno udaljavanje osoba i uklanjanje njihovih stvari ...

demarkacija

demarkacija (franc. démarcation: obilježavanje, razgraničenje), točno određivanje i obilježavanje granične ...

demarš

demarš (franc. démarche: korak, mjera, postupak), diplomatski postupak, službeni korak predstavnika ...

Demokratski centar

Demokratski centar →  političke stranke, hrvatska ...

denacionalizacija

denacionalizacija (de- + nacionalizacija), vraćanje stvari i prava koja su nacionalizacijom bila oduzeta ...

denonsiranje ugovora

denonsiranje ugovora (franc. dénoncer: obavijestiti, otkazati), obavijest jedne strane ugovornice drugoj ...

departman

departman (franc. département), administrativno-teritorijalna jedinica lokalne uprave. U Francuskoj ...

deportacija

deportacija (lat. deportatio: odnošenje, odvoženje; progonstvo), mjera kojom se neka osoba prisilno ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28 (29)  30  >  >|