Struka pravo, pronađeno natuknica: 1639

depozit

depozit (lat. depositum: odloženo, predano na čuvanje), novčana sredstva fizičkih i pravnih osoba položena ...

derelikcija

derelikcija (lat. derelictio) →  napuštaj ...

Derenčinović Davor

Derenčinović, Davor, hrvatski pravnik (Zagreb, 7. VIII. 1970). Na Pravnom fakultetu u Zagrebu doktorirao ...

derivativno stjecanje prava

derivativno stjecanje prava, pravni termin, označuje izvedeno stjecanje prava: stjecatelj prava (pravni ...

derogacija

derogacija (lat. derogatio, od derogare: opozvati, dokinuti), ukinuće jednoga dijela ranije donesenoga ...

descendenti

descendenti (lat. descendens: koji je potekao, potomak), pojam koji označuje sve potomke određene osobe; ...

designirati

designirati (lat. designare: označiti, obilježiti), odrediti, imenovati koga na neki položaj ili funkciju. ...

detektiv

detektiv (engl. detective, od detect < lat. detegere: otkriti), osoba kojoj je posao na tajni način ...

detektor laži

detektor laži  →  poligraf ...

detencija

detencija (lat. detentio: držanje, zadržavanje), držanje stvari, tj. mogućnost faktičnog raspolaganja ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29 (30)  >  >|