Struka pravo, pronađeno natuknica: 1643

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch [a'lgəmainəs by'rgəɹli62179əs gəze'cbu:x] (akronim ABGB) →  opći građanski ...

alodij

alodij (srednjovj. lat. allodium, starogerm. al-od; od all-: sav i -od: imovina), slobodno vlasništvo, ...

alternativna obveza

alternativna obveza, pravna obveza (obligacija) prema kojoj dužnik duguje dvije ili više činidaba, ...

alternativne sankcije

alternativne sankcije, nezatvorske sankcije koje se uvode kao zamjena za kratkotrajne kazne zatvora. ...

Amalfijska ploča

Amalfijska ploča (lat. Capitula et ordinationes curiae maritimae nobilis civitatis Amalphae ili Tabula ...

amandman

amandman (franc. amendement: poboljšanje, ispravak, izmjena, prema lat. emendatio). 1. Prijedlog izmjene ...

ambasada

ambasada (franc. ambassade < tal. ambasciata, od srednjovj. lat. ambactia: služba, iz galskoga) →  veleposlanstvo ...

ambasador

ambasador (franc. ambassadeur < tal. ambasciatore). 1. →  veleposlanik. 2. U prenesenom značenju, opunomoćena ...

amnestija

amnestija (lat. amnestia < grč. ἀμνηστία: zaboravljanje [učinjene nepravde], opraštanje), akt zakonodavnoga ...

Amnesty International

Amnesty International [æ'mnisti intənæ'šənəl], međunarodna organizacija koju je 1961. u Londonu osnovao ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|