Struka pravo, pronađeno natuknica: 1643

antropološka škola

antropološka škola →   pravne škole ...

apanaža

apanaža (franc. apanage, prema starofranc. apaner: hraniti koga kruhom), u razvijenom sr. vijeku, dio ...

apatridi

apatridi (a1- + grč. πατρίς: domovina), osobe bez državljanstva koje ga nikada nisu imale ili su ga ...

apelacija

apelacija (lat. appellatio) →  priziv ...

apoliti

apoliti (a1- + grč. πολίτης: građanin) →  apatridi ...

Apostolova-Maršavelski Magdalena

Apostolova Maršavelski [~to'~ ~ša'~], Magdalena, hrvatska pravnica (Kočani, Makedonija, 23. V. 1938). ...

aprobacija

aprobacija (lat. approbatio: odobrenje). 1. Dopuštenje, dozvola, odnosno službena potvrda ili priznanje ...

aproprijacija

aproprijacija (kasnolat. appropriatio: privlaštenje, prisvajanje), način pribavljanja stvari u privatno ...

aptagi

aptagi ili aptai (grč. ἐπıταγή: kazna), u dubrovačkom srednjovj. pravu (i pravu južnodalm. gradova), ...

arbitar

arbitar (lat. arbiter). 1. Mjerodavna osoba, posebno u pitanjima umjetnosti, književnosti, mode. Arbiter ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|