Struka pravo, pronađeno natuknica: 1643

arbitraža

arbitraža (franc. arbitrage iz lat. arbitrari: smatrati, suditi), rješavanje spora koji su stranke svojim ...

arenda

arenda (srednjovjekovni latinski arrenda), ugovor o zakupu obradiva zemljišta kojim se arendant (zakupodavac) ...

arondacija

arondacija (franc. arrondir: zaokružiti), mjera agrarne politike, uređenje poljoprivrednog zemljišta ...

ascendenti

ascendenti (lat. ascendentes: predci), pojam koji označuje sve pretke određene osobe, bilo po očevoj, ...

asesor

asesor (lat. assessor) →  prisjednik ...

asize

asize (srednjovj. lat. assisae: zasjedanja porotnog sudišta), u feudalnom sustavu skup vazala, na čelu ...

Asser Tobias Michael Carel

Asser [α'sər], Tobias Michael Carel, nizozemski pravnik (Amsterdam, 28. IV. 1838 – Hag, 29. XI. 1913). ...

ataše

ataše (franc. attaché), diplomatski službenik određen za pratioca i stručnog pomoćnika nekomu višem ...

audiatur et altera pars

audiatur et altera pars [audia:'tur ~ a'ltera ~] (lat.: neka se čuje i druga strana), načelo parničnoga, ...

auditor

auditor (lat.: slušatelj, saslušavatelj), naziv za obnašatelje različitih sudskih i upravnih dužnosti. ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|