Struka prehrambena tehnologija, pronađeno natuknica: 144

ciklamati

ciklamati →  sladila, umjetna ...

coca-cola

coca-cola (hrv. izgovor [ko'ka ko'la]), zaštićeno ime za bezalkoholno osvježavajuće piće američke tvrtke ...

čokolada

čokolada (španj. chocolate od nahuatlanskog /aztečkog/ chocolatl; preko niz. i njem.), prehrambeni proizvod ...

dehidratacija

dehidratacija (de- + grč. ὕδωρ: voda), uklanjanje vode, sušenje. 1. U kemiji, uklanjanje kristalne ...

denaturiranje

denaturiranje (franc. dénaturer, od de- + lat. natura: narav). 1. U prehrambenoj tehnologiji, dodavanje ...

džin (prehrambena tehnologija)

džin (engl. gin, prema niz. genever: borovica), žestoko alkoholno piće (obujamni udio etilnog alkohola ...

edamer

edamer (po nizozemskom gradu Edamu), polutvrdi masni sir blage do jače izražene arome ovisno o trajanju ...

ementaler

ementaler (prema Emmental), vrsta tvrdoga švicarskog sira suhe i tvrde kore, na presjeku glatke, elastične ...

fermentacija

fermentacija (lat. fermentatio: vrenje), isto što i vrenje. Osim toga, u prehrambenoj tehnologiji fermentacijom ...

Food Technology and Biotechnology

Food Technology and Biotechnology [fu:d teknɔ'lə62721i ənd baiəuteknɔ'lə62721i], znanstveni časopis hrvatskih ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >