Struka prehrambena tehnologija, pronađeno natuknica: 144

kandirano voće

kandirano voće (prema njem. kandieren: ušećeriti, od Kandis) →  voćne prerađevine ...

kandis

kandis (njem. Kandis < tal. [zucchero] candito, starije candi < arap. qandī: šećer od trstike, prema ...

karamel

karamel (franc. caramel < španj. caramelo, možda od lat. canna mella: šećerna trska) →  konditorski proizvodi ...

kava

kava (tur. kahve < arap. qahwa) (Coffea), drvoliki biljni grm iz por. broćeva (Rubiaceae), podrijetlom ...

kavijar

kavijar (njem. Kaviar < mlet. tal. caviaro < tur. havyar), očišćena i usoljena riblja ikra. Slana je ...

kefir

kefir (rus. iz nekoga kavkaskog jezika) →  mliječne prerađevine ...

koktel

koktel (amer. engl. cocktail: pijetlov rep, obično u više boja), mješavina dviju ili više vrsta pića ...

kom

kom (komina), smjesa usitnjena ili mljevena voća ili izmuljena grožđa, pripremljena za spontano ili ...

komina

komina →  kom ...

kompot

kompot (njem. Kompott < franc. compote < lat. compositus: sastavljen, složen) →  voćne prerađevine ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >