Struka prehrambena tehnologija, pronađeno natuknica: 144

konditorski proizvodi

konditorski proizvodi (prema lat. conditor, od condire: začiniti, zasladiti), visokokalorični prehrambeni ...

konzerva

konzerva (srednjovj. lat. conserva, od lat. conservare: sačuvati), vrsta ambalaže, najčešće u obliku ...

konzervans

konzervans (lat. conservans: čuvajući), tvar koja, dodana hrani, nekim materijalima (sirovoj koži, drvu), ...

konzerviranje (prehrambena tehnologija)

konzerviranje (njem. konservieren < lat. conservare: sačuvati, održati), postupak kojim se za kraće ...

konjak

konjak (franc. cognac, po južnofranc. gradiću Cognac), zaštićeno ime plemenitoga žestokog alkoholnog ...

kornet (prehrambena tehnologija)

kornet (njem. Kornett < franc. cornette, deminutiv od corne < lat. cornu: rog), jestivi tuljac, roščić ...

krema

krema (franc. crème: vrhnje < galski crama, križano s crkv. lat. chrisma: pomast). 1. Žitka smjesa različita ...

kruh

kruh, od davnine osnovna namirnica najvećega dijela ljudske populacije, pečeno kvasno ili beskvasno ...

krupica

krupica (griz), proizvod grube, suhe ili mokre, mlinske preradbe (mljevenja) žitarica (veličina zrna ...

kuharstvo

kuharstvo →  kulinarstvo ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >