Struka prehrambena tehnologija, pronađeno natuknica: 144

kulen

kulen, suhomesnati proizvod, najvjerojatnije izvorno hrvatski. Spominje se pod nazivom kuljen, kulijen, ...

kulinarstvo

kulinarstvo ili kuharstvo (od lat. culina: kuhinja; hrana), vještina obradbe namirnica i pripremanja ...

kvasac

kvasac, proizvod razmnožavanja pupanjem ili staničnom diobom mikroskopski sitnih jednostaničnih gljivica, ...

laktobacili

laktobacili (lat. lac, genitiv lactis: mlijeko + bacil), rod grampozitivnih štapićastih bakterija Lactobacillus, ...

likeri

likeri (franc. liqueur: tekućina; liker), slatka alkoholna pića koja se sastoje od alkohola (volumni ...

liofilizacija

liofilizacija (prema liofilnost), sušenje u smrznutom stanju; primjenjuje se za sušenje materijala osjetljivog ...

loj

loj, životinjska mast koja se nakuplja u masnom tkivu goveda, ovaca, konja i nekih drugih životinja, ...

Lovrić Tomislav

Lovrić, Tomislav, hrvatski inženjer prehrambene tehnologije (Baška, 10. XII. 1925 – Zagreb, 2. III. 2020). ...

lozovača

lozovača, žestoko alkoholno piće, rakija od grožđa (volumni udjel etanola 40 do 42%) dobivena destilacijom ...

majoneza

majoneza (franc. mayonnaise < starofranc. mahonaise, prema gradu Mahón na španjolskom otoku Menorci), ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >