Struka prehrambena tehnologija, pronađeno natuknica: 144

marcipan

marcipan (njem. Marzipan < tal. marzapane < arap. marṭabān: glazirana posuda) →  konditorski proizvodi ...

margarin

margarin (franc. margarine, izvedeno iz [acide] margarique: margarinska [kiselina], prema grč. μάργαρον: ...

Marić Vladimir

Marić, Vladimir, hrvatski inženjer biotehnologije (Dežanovac kraj Daruvara, 11. I. 1939 – Zagreb, 22. V. 2009). ...

marmelada

marmelada (port. marmelada, od marmelo: dunja < lat. melimelum < grč. μελίμηλον, složenica od μέλι: ...

maslac

maslac, mliječni proizvod s približno 84% mliječne masti, 14% vode te 2% laktoze, bjelančevina i mineralnih ...

Matasović Danko

Matasović, Danko, hrvatski inženjer prehrambene tehnologije (Čakovec, 6. VII. 1937). Diplomirao je (1961) ...

melasa

melasa (franc. mélasse < španj. melaza, prema lat. mel < grč. μέλι: med), gust, vrlo viskozan, tamno ...

mesne prerađevine

mesne prerađevine, proizvodi dobiveni preradbom mesa koji, prema kakvoći i primijenjenim tehnološkim ...

meso

meso, životinjska namirnica dobivena klanjem goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula, mazgi, ...

mirodije

mirodije (novogrč. μυρωδιά: ugodan miris, od grč. μύρον: mirisno ulje, balzam), začini biljnoga podrijetla ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >