Struka promet, pronađeno natuknica: 79

petlja

petlja. 1. Cestovno raskrižje u dvije ili više razina. Gradi se kod križanja autoceste, odn. višetračne ...

pilot

pilot (franc. pilote < tal. piloto ili pilota < lat. pilota ili pedota < biz. grč. πηδώτης: koji upravlja, ...

ploter

ploter (engl. plotter). 1. U računalstvu, →  crtalo. 2. U pomorskoj i drugoj navigaciji, instrument ...

podvožnjak

podvožnjak, most na križanju dviju prometnica (cestovnih ili željezničkih) kojim se jedna prometnica ...

podzemna željeznica

podzemna željeznica (metro), željeznički sustav javnoga gradskoga prijevoza odvojen od ostaloga prometa. ...

Prikril Boris

Prikril, Boris, hrvatski prometni stručnjak (Zagreb, 4. V. 1915 – Zagreb, 29. XII. 1995). Diplomirao ...

promet

promet, premještanje osoba, životinja, stvari, dobara, podataka, informacija i sl. s jednoga mjesta ...

promet unutarnjim vodama

promet unutarnjim vodama, promet plovila plovnim rijekama, kanalima i jezerima. Plovila mogu biti riječna, ...

prometna regulacija

prometna regulacija, uređenje prometnoga sustava i odvijanja prometa na tehničkim, pravnim, ekonomskim ...

prometna signalizacija

prometna signalizacija, oznake, znakovi, oprema i uređaji za vođenje i sigurno odvijanje prometa. Prometnom ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8