Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 531

abiturijent

abiturijent (novolat. abituriens, od abiturire, prema lat. abiturus: onaj koji će otići, koji kani ...

Acciarini Tideo

Acciarini [ač:ari:'ni], Tideo (lat. Tydeus Acciarinus Picenus, Elpidiensis), talijanski humanist, pedagog ...

Adamović Julije

Adamović, Julije, hrvatski jezikoslovac, leksikograf i pedagog (Golubinci kraj Stare Pazove, Vojvodina, ...

Adamović Vicko

Adamović, Vicko, hrvatski kulturni povjesničar i pedagog (Dubrovnik, 20. III. 1838 – Dubrovnik, 9. I. 1919). ...

adultna pedagogija

adultna pedagogija (lat. adultus: odrastao) →  andragogija ...

afazija

afazija (grč. ἀφασία: njemoća), bolest gubljenja jezične i govorne sposobnosti uvjetovana različitim ...

Agazzi Rosa

Agazzi [aga'ʒ:i], Rosa, talijanska pedagogica (Volongo, 26. III. 1866 – Volongo, 9. I. 1951). Sa sestrom ...

akademija

akademija (grč. Ἀϰαδήμεıα ili Ἀϰαδημία), najviša znanstvena institucija (zavod) u nekoj zemlji koja ...

akademski i znanstveni stupnjevi

akademski i znanstveni stupnjevi, zvanja i znanstvene kvalifikacije što ih daju visoka učilišta (sveučilišta, ...

akceleracija

akceleracija (lat. acceleratio: pospješivanje, ubrzanje). 1. Povećanje brzine razvoja, brže prolaženje ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|