Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 520

nastavna pomagala

nastavna pomagala, pribor za rad kao i pomoćna tehnika kojom se posreduju informacije (sadržaji) u ...

nastavna sredstva

nastavna sredstva, različiti predmeti koji služe za izravno stjecanje znanja (tekstovi, filmovi, slike, ...

nastavne metode

nastavne metode, svrsishodan zajednički rad nastavnika i učenika tijekom nastavnoga procesa, s pomoću ...

nastavni plan

nastavni plan, temeljni školski dokument drž. ministarstva za škole čiji je osnivač država. Nastavni ...

nastavni predmet

nastavni predmet, didaktički prerađena znanstvena, odn. umj. disciplina. Prerađivanje discipline radi ...

nastavni program

nastavni program, školski dokument kojim se propisuje opseg, dubina i redoslijed nastavnih sadržaja ...

nastavni sat

nastavni sat, temeljna vremenska jedinica nastavnoga rada, koja najčešće traje 45 minuta. Katkada se ...

Nastavni vjesnik

Nastavni vjesnik, pedagoški časopis za teoriju i praksu srednjih škola. Utemeljen je 1892. god. u Odjelu ...

nastavnik

nastavnik, profesionalna osoba koja planira i izvodi nastavu. Nastavnici se osposobljavaju na nastavničkim ...

Natorp Paul

Natorp [na:'tɔrp], Paul, njemački filozof (Düsseldorf, 24. I. 1854 – Marburg, 17. VIII. 1924). Profesor ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27 (28)  29  30  >  >|