Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 520

obrazovna politika

obrazovna politika, pedagoška disciplina koja se empirijski, analitički i normativno bavi strategijom ...

obrazovna televizija

obrazovna televizija, televizijski program stručno osmišljen i vođen s nakanom obrazovanja televizijskoga ...

obrtnička škola

obrtnička škola, strukovna škola u podsustavu srednjeg obrazovanja završavanjem koje učenik stječe ...

obvezno školovanje

obvezno školovanje, zakonom obvezno školovanje za djecu određene dobi, za koje su odgovorni njihovi ...

ocjenjivanje

ocjenjivanje, svako prosuđivanje vrijednosti, postupak kojim se na unaprijed utvrđen način prati i utvrđuje ...

odgajanik

odgajanik, osoba koju se odgaja, objekt odgajanja; mlado još neizgrađeno ljudsko biće koje se nalazi ...

odgoj

odgoj, proces izgrađivanja, razvijanja i oblikovanja čovjeka u njegovim ljudskim odlikama. Odgoj ima ...

odgojitelj

odgojitelj, osoba koja odgaja, organizator i izvršitelj u procesu odgajanja pojedinca ili skupine odgajanika. ...

odgojna politika

odgojna politika →  obrazovna politika ...

odgojne mjere

odgojne mjere. 1. U odgoju, primjena odgojnih sredstava, metoda i postupaka u odgojnome procesu, te ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29 (30)  >  >|