Struka prosvjeta, pronađeno natuknica: 526

visoko školstvo

visoko školstvo, obrazovanje stručnjaka na visokim školama, fakultetima i umjetničkim akademijama na ...

visokoškolska pedagogija

visokoškolska pedagogija, pedagogijska disciplina koja proučava specifičnosti odgoja i obrazovanja u ...

više škole

više škole, stručne škole u kojima je studij najčešće trajao dvije godine (viša pedagoška, poljoprivredna, ...

Vives Juan Luis

Vives [bi'βes], Juan Luis (Joan Lluis), španjolski filozof, pedagog i teolog (Valencia, 6. III. 1492 ...

vjeronauk

vjeronauk, osnovna vjerska pouka. Može se izvoditi u crkv. jedinicama (župama) i školama. U kršć. zemljama ...

vježba

vježba, ponavljanje neke radnje (operacije) radi stjecanja odgovarajuće vještine kojom se radnja izvodi ...

vojna pedagogija

vojna pedagogija, grana pedagogije koja proučava specifičnosti odgojno-obrazovne djelatnosti u vojsci, ...

vrijednosna pedagogija

vrijednosna pedagogija, grana kulturne pedagogije; razvila se potkraj XIX. i početkom XX. stoljeća u ...

Vučak Slavko

Vučak, Slavko, hrvatski pedagog (Civljane kraj Knina, 3. XI. 1940). Diplomirao na Pedagoškoj akademiji ...

Vujčić Vladimir

Vujčić, Vladimir, hrvatski pedagog i politolog (Duge Njive kraj Vrgorca, 1. I. 1947 – Duge Njive, 2. III. 2021). ...

|<  < (51)  52  53