Struka psihologija, pronađeno natuknica: 470

abnormalno

abnormalno (lat. abnormis: nepravilan, preko austrijski njem. abnormal), ono što odstupa, često u negativnom ...

Ach Narziss

Ach [ax], Narziss, njemački psiholog (München, 29. X. 1871 – München, 25. VII. 1946). Istaknuti član ...

Acta Instituti psychologici Universitatis zagrabiensis

Acta Instituti psychologici Universitatis zagrabiensis [a:'kta ~tu:'ti: psiholo'gici: u:niversita:'~ ...

adaptacija

adaptacija (srednjovj. lat. adaptatio: prilagodba). 1. U psihologiji, prilagođivanje ili privikavanje ...

Adler Alfred

Adler [a'dləɹ], Alfred, austrijski psihijatar (Beč, 7. II. 1870 – Aberdeen, 28. V. 1937). Najprije član ...

adolescencija

adolescencija (lat. adolescentia: mlado doba, mladost), mladenaštvo, životno razdoblje između kraja ...

afekt

afekt (lat. affectus: duševno stanje; snažan osjećaj, strast; težnja), kratkotrajno, burno i snažno ...

afektivnost

afektivnost (kasnolat. affectivus: čuvstven). 1. Sveukupan raspon čuvstvenih doživljaja. 2. Svojstvo ...

agresivnost

agresivnost (prema agresija, po uzoru na njem. Aggressivität). 1. Nasilnost i nasrtljivost u ponašanju; ...

aha-doživljaj

aha-doživljaj, onomatopejski izraz što ga je uveo psiholog K. Bühler (uzvik »Aha!«) za nenadani uvid ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|