Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

grupna zaslijepljenost

grupna zaslijepljenost, pojava posebnih stanja i procesa unutar skupine ljudi koji dovode do izrazito ...

Guilford Joy Paul

Guilford [gi'lfəɹd], Joy Paul, američki psiholog (Marquette, 7. III. 1897 – Los Angeles, 26. XI. 1987). ...

Guillaume Paul

Guillaume [gijọ:'m], Paul, francuski psiholog (Chaumont, 26. VI. 1878 – Lannes, 4. I. 1962). Zaslužan ...

Guthrie Edwin Ray

Guthrie [gʌ'ϑri], Edwin Ray, američki psiholog (Lincoln, 9. I. 1886 – Seattle, 23. IV. 1959). Jedan ...

Hall Granville Stanley

Hall [hɔ:l], Granville Stanley, američki psiholog i pedagog (Ashfield, Massachusetts, 1. II. 1844 – ...

halo-efekt

halo-efekt, u psihologiji, pogrješka pri procjenjivanju ljudi, koja se sastoji u proširivanju općeg ...

Havelka Mladen

Havelka, Mladen, hrvatski psiholog (Zagreb, 7. VIII. 1947). Diplomirao (1973) i doktorirao (1983) na ...

Helmholtz Hermann Ludwig Ferdinand von

Helmholtz [hε'lmhɔlc], Hermann Ludwig Ferdinand von, njemački prirodoslovac (Potsdam, 31. VIII. 1821 ...

hipnagogičke slike

hipnagogičke slike (hipno- + grč. ἀγωγός: koji vodi, koji uzrokuje) (hipnagogičke halucinacije), izrazito ...

hipnoza

hipnoza (franc. hypnose, od grč. ὕπνος: san, sugestija), promijenjeno stanje svijesti slično snu, izazvano ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|