Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

holizam

holizam (prema grč. ὅλος: sav, potpun, cio). 1. Teorija u biologiji koja polazi od pretpostavke da ...

homeostaza

homeostaza (homeo- + -staza), regulacija kem. sastava tjelesnih tekućina i drugih parametara unutarnje ...

Horga Smiljka

Horga, Smiljka, hrvatska psihologinja (Banja Luka, BiH, 2. V. 1941 – Zagreb, 1. XI. 2016). Psihologiju ...

Horney Karen

Horney [hɔ:'ɹni], Karen, američka psihoanalitičarka njemačkog podrijetla (Hamburg, 16. IX. 1885 – New ...

Hrvatsko psihološko društvo

Hrvatsko psihološko društvo, strukovna udruga psihologa. Osnovano je 1953. kao Sekcija psihologa NR ...

humanistička psihologija

humanistička psihologija, smjer u psihologiji proizašao iz humanističke teorije Abrahama Maslowa. Humanistička ...

humor

humor (engl. humo[u]r: šala, humor, šaljivost < lat. humor: tekućina, tjelesni sok), zajednički naziv ...

id

id (lat.: ono), u Freudovu tumačenju strukture ličnosti (id, ego i superego), prirođeni, animalistički ...

identifikacija

identifikacija (prema srednjovj. lat. identificare: poistovjetiti). 1. Poistovjećivanje, ustanovljenje ...

idiotija

idiotija (prema grč. ἰδıώτες: neznalica), zastario naziv za tešku intelektualnu zaostalost s kvocijentom ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|