Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

igra (više značenja)

igra, pojam koji se danas vrlo široko primjenjuje u društvenim i humanističkim znanostima. 1. U filozofiji ...

igranje uloga

igranje uloga, u psihologiji, naziv za jedan od postupaka treninga vodećih kadrova u postupanju s ljudima ...

iluzija

iluzija (lat. illusio: obmana, varka, od illudere: igrati se, ismijavati). 1. Netočno tumačenje, neobjektivno ...

imbecilnost

imbecilnost (lat. imbecillitas: nesposobnost), zastario naziv za umjerenu intelektualnu zaostalost, ...

imprinting

imprinting [impri'ntiŋ] (engl.: utiskivanje), vrsta učenja koje je moguće tijekom vremenski ograničenoga, ...

individualna psihologija

individualna psihologija, psihologijska disciplina koja se bavi istraživanjem individualnih razlika ...

individualnost

individualnost (franc. individualité, od individuel, prema lat. individuus: nedjeljiv) →  osobnost ...

industrijska psihologija

industrijska psihologija, grana primijenjene psihologije, koja proučava psihičke probleme prilagodbe ...

inhibicija

inhibicija (lat. inhibitio). 1. Sprječavanje, kočenje, zaustavljanje, zadržavanje; zakočenost; smetnja, ...

instinkt

instinkt (latinski instinctus: pobuda, nadahnuće; nagon), sposobnost životinja da na vanjske podražaje ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|