Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

kompetencija

kompetencija (engleski competence, njemački Kompetenz < kasnolatinski competentia: sposobnost). 1. ...

komunalna psihologija

komunalna psihologija, novo područje psihologije, koje se bavi prevencijom psih. poremećaja planiranjem, ...

konflikt

konflikt (lat. conflictus: trvenje, sudar), sukob, rasprava, borba; situacija u kojoj postoje suprotna ...

Koren Ivan

Koren, Ivan, hrvatski psiholog (Đurđevac, 2. V. 1930 – Sisak, 31. I. 2017). Psihologiju diplomirao (1966) ...

kreativnost

kreativnost (prema kreacija; usp. engl. creativity, njem. Kreativität). 1. Sposobnost stvaranja jedinstvenoga ...

Krizmanić Mirjana

Krizmanić, Mirjana, hrvatska psihologinja (Zagreb, 28. I. 1936). Diplomirala psihologiju (1960) i doktorirala ...

Krković Anđelko

Krković, Anđelko, hrvatski psiholog (Osijek, 21. XI. 1931 – Zagreb, 16. X. 1986). Diplomirao psihologiju ...

kronobiologija

kronobiologija (krono- + biologija) (bioritmika), dio biologije koji istražuje mehanizme biološke strukture ...

Krstić Kruno

Krstić, Kruno, hrvatski leksikograf, lingvist, filozof i psiholog (Arbanasi, 13. XI. 1905 – Zagreb, ...

krug boja

krug boja, prikaz kromatskih kvaliteta (tonaliteta) i zasićenosti (saturacije) boja s pomoću kruga. ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|