Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

ličnost

ličnost, razmjerno stabilan oblik ponašanja, navika i tendencija, što ga je neka osoba razvila na temelju ...

Likertova ljestvica

Likertova ljestvica, vrsta najčešće primjenjivane ljestvice za mjerenje stavova. Razvoj i primjenu ljestvice ...

limen

limen (lat.: prag; granica), u psihologiji, u širem smislu, granična vrijednost nekoga podražaja ispod ...

lokus kontrole

lokus kontrole (lat. locus: mjesto i franc. contrôle: nadzor), opći naziv u psihologiji za doživljeni ...

Lorenz Konrad

Lorenz [lo:'rεnc], Konrad, austrijski prirodoslovac, etolog i psiholog (Beč, 7. XI. 1903 – Altenberg, ...

Lurija Aleksandr Romanovič

Lurija [lu'r’ija], Aleksandr Romanovič, ruski psiholog i neuropsiholog (Kazanj, 16. VII. 1902 – Moskva, ...

ljubav

ljubav, složen intenzivan osjećaj (afekt) privrženosti. Unatoč važnosti u čovjekovu životu, zbog svoje ...

ljubomora

ljubomora, neugodan osjećaj strepnje, srdžbe, prouzrokovan sumnjom u postojanje neke treće osobe koja ...

Magdalenić Ivan

Magdalenić, Ivan, hrvatski psiholog (Čakovec, 1. XI. 1941). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao ...

Manenica Ilija

Manenica, Ilija, hrvatski psiholog (Borovci kraj Metkovića, 3. I. 1941). Diplomirao psihologiju na Filozofskome ...

|<  <  21 (22)  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|