Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

mentalna retardacija

mentalna retardacija →  intelektualna subnormalnost ...

menticid

menticid (lat. mens, genitiv mentis: razum + -cid), sustavni pokušaji mijenjanja stajališta i vjerovanja ...

Milas Goran

Milas, Goran, hrvatski psiholog (Bombay, Indija, 10. V. 1963). Psihologiju diplomirao i doktorirao (1998) ...

Miljković Dubravka

Miljković, Dubravka, hrvatska psihologinja i pedagoginja (Zagreb, 28. IX. 1953). Diplomirala psihologiju ...

mišljenje

mišljenje. 1. Kompleksan psih. proces, koji zbog složenosti nije u potpunosti proučen. U svakodnevnome ...

mnemonika

mnemonika (prema grč. μνημονιϰός: koji dobro pamti) →  mnemotehnika ...

mnemotehnika

mnemotehnika (mnemo- + tehnika) (mnemonika), vrsta tehnike za olakšano pamćenje nekih naziva ili podataka. ...

Momirović Konstantin

Momirović, Konstantin, hrvatski i srpski psiholog (Tetovo, Makedonija, 13. I. 1932 – Beograd, 28. III. 2004). ...

monotonija

monotonija (grč. μονοτονία), jednoličnost, nepromjenjivost neke situacije, što se na doživljajnom planu ...

motiv

motiv (kasnolat. motivus: koji pokreće). 1. Svaka pobuda koja čovjekovo ponašanje usmjerava prema određenom ...

|<  <  21  22  23 (24)  25  26  27  28  29  30  >  >|