Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

paosjet

paosjet, osjet koji traje i nakon prekida djelovanja podražaja na periferni dio osjetnoga sustava. ...

parapsihologija

parapsihologija (para- + psihologija), istraživanje pojava koje se ne mogu protumačiti poznatim psihološkim ...

Pastuović Nikola

Pastuović, Nikola, hrvatski psiholog i pedagog (Ljubljana, 20. IX. 1937). Doktorirao iz područja psihologije ...

Pavlina Želimir

Pavlina, Želimir, hrvatski psiholog (Muline na Ugljanu, 31. VIII. 1939 – Zagreb, 25. I. 2015). Diplomirao ...

Pavlov Ivan Petrovič

Pavlov [pa'vləf], Ivan Petrovič, ruski fiziolog (Rjazanj, 14. IX. 1849 – Lenjingrad, danas Sankt Peterburg, ...

pažnja

pažnja, selektivna usmjerenost psihičke i psihomotorne aktivnosti na određene sadržaje. Velik broj informacija ...

penološka psihologija

penološka psihologija, područje istraživanja i primjene psihologije u penologiji (odmjeravanju i izvršenju ...

percepcija

percepcija (latinski perceptio), općenito: zamjećivanje, zamjedba, opažaj; u psihologiji, psih. proces ...

percepcija vremena

percepcija vremena, percepcija protoka vremena, doživljaj trajanja nekog događaja, trajanja odijeljenosti ...

perceptivne varke

perceptivne varke (perceptivne iluzije, zamjedbene varke), perceptivni doživljaji koji ne odgovaraju ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28 (29)  30  >  >|