Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

prilagođivanje

prilagođivanje →  adaptacija ...

primijenjena psihologija

primijenjena psihologija, naziv za psihološke discipline koje se bave primjenom znanstvenih psihologijskih ...

profesionalna orijentacija

profesionalna orijentacija, stjecanje jasnog uvida u mogućnost profesionalnog opredjeljenja i razvoja ...

profesionalna selekcija

profesionalna selekcija, postupak odabira najsposobnijih pojedinaca iz neke skupine za obavljanje određenoga ...

psiha (psihologija)

psiha (grč. ψυχή: duša), duševno stanje, skup mentalnih funkcija koje omogućuju prijelaz od percepcije ...

psihično

psihično (prema psiha), skup subjektivnih procesa, koji su neposredno dostupni samo osobi koja ih doživljava. ...

psihoanaliza

psihoanaliza (psiho- + analiza), teorija o ljudskom doživljavanju i ponašanju, odnosno teorija ličnosti ...

psihodijagnostika

psihodijagnostika (psiho- + dijagnostika), mjerenje i procjenjivanje psihičkih osobinâ neke osobe s ...

psihodrama

psihodrama (psiho- + drama), dijagnostička i psihoterapijska tehnika koja od bolesnika zahtijeva da ...

psihofarmakologija

psihofarmakologija (psiho- + farmakologija), znanstvena disciplina koja istražuje utjecaj farmakoloških ...

|<  <  31 (32)  33  34  35  36  37  38  39  40  >