Struka psihologija, pronađeno natuknica: 470

strah

strah. 1. U psihologiji, neugodno čuvstvo manjega ili većega intenziteta, izazvano stvarnom ili pretpostavljenom ...

strast

strast. 1. Iznimno snažno čuvstvo ljubavi, koje uključuje komponentu fiziol. pobuđenosti, tj. spolne ...

stres

stres (engl. stress: napor, napetost, pritisak), naziv kojim se označavaju: a) reakcija organizma na ...

stresori

stresori (engl. stressors) →  stres ...

strukturalistička psihologija

strukturalistička psihologija. 1. Smjer u psihologiji koji su utemeljili W. Wundt i E. B. Titchener, ...

subjektivna vjerojatnost

subjektivna vjerojatnost, procjena pojedinca o vjerojatnosti nekog događaja koja se ne temelji na racionalnom ...

sublimacija

sublimacija (kasnolat. i srednjovj. lat. sublimatio, od lat. sublimare: uzvisiti, uzdignuti). 1. U ...

submisivnost

submisivnost (prema lat. submissio: podređenost), sklonost podčinjavanju u interpersonalnim odnosima; ...

sugestibilnost

sugestibilnost (njem. Suggestibilität), podložnost sugestiji, sklonost prihvaćanju sugeriranih sadržaja. ...

sugestija

sugestija (lat. suggestio: savjet, nagovor), proces verbalne i/ili neverbalne komunikacije u kojem jedna ...

|<  < (41)  42  43  44  45  46  47