Struka psihologija, pronađeno natuknica: 469

uvjerenje

uvjerenje, prihvaćena postavka, tvrdnja ili naučavanje o pojavama, obilježjima pojava i odnosima među ...

uvjetovanje

uvjetovanje, vrsta učenja. Razlikuju se klasično (Pavlovljevo) i operantno (instrumentalno) uvjetovanje. ...

Vidaček Stjepan

Vidaček, Stjepan, hrvatski psiholog (Zagreb, 26. XII. 1927 – Zagreb, 8. X. 2005). Završio studij psihologije ...

Vigotski Lav Semjonovič

Vigotski (Vygotskij) [v616go'tsk’ij], Lav Semjonovič (Lev Semënovič), sovjetski psiholog (Orša, Bjelorusija, ...

Vizek Vidović Vlasta

Vizek Vidović, Vlasta, hrvatska psihologinja (Zagreb, 11. II. 1950 – Zagreb, 25. II. 2018). Psihologiju ...

vizija

vizija (lat. visio: vid; viđenje). 1. Neobično živa predodžba. 2. Doživljaj vidnih ili slušnih osjeta ...

vjerodostojnost svjedočenja

vjerodostojnost svjedočenja, pouzdanost svjedokova iskaza; stupanj istinitosti, tj. podudarnosti sadržaja ...

vještina

vještina, brzo i točno izvođenje složenoga slijeda naučenih radnji koje pojedincu omogućuje lakše i ...

Vlahović-Štetić Vesna

Vlahović-Štetić, Vesna, hrvatska psihologinja (Zagreb, 19. II. 1959). Diplomirala (1982) i doktorirala ...

vodstvo

vodstvo, skup ponašanja i funkcija kojima pojedinac (→  vođa) u društv. interakciji ostvaruje dominaciju ...

|<  <  41  42  43  44 (45)  46  47