Struka računalstvo, pronađeno natuknica: 109

ADSL

ADSL (akronim od engl. Asymmetric Digital Subscriber Line: asimetrična digitalna pretplatnička linija) ...

analizator

analizator, uređaj za provedbu analize. 1. U fizici, analizator elektromagnetskoga zračenja sastavnica ...

analogno računalo

analogno računalo, elektronički uređaj koji omogućuje obradbu vremenski neprekinutih podataka dobivenih ...

Babbage Charles

Babbage [bæ'bi62721], Charles, engleski matematičar, astronom i ekonomist, tvorac zamisli automatskoga digitalnog ...

bankomat

bankomat (bank[a] + [auto]mat), automatski uređaj za gotovinske isplate s bankovnih računa; radi na ...

Bluetooth

Bluetooth [blu:'tu:ϑ] (po danskom kralju Haraldu Modrozubom, engl. Bluetooth: Modrozubi), tehnika bežičnoga ...

Blu-ray

Blu-ray → optički disk ...

Bush Vannevar

Bush [buš], Vannevar, američki inženjer (Everett, 11. II. 1890 – Belmont, 28. VI. 1974). Razvio 1920-ih ...

CD

CD. 1. (akronim od franc. Corps Diplomatique), u međunarodnom pravu →  diplomatski zbor. 2. (akronim ...

crtalo

crtalo (engl. plotter), izlazna računalna naprava (→ računalna periferija) koja na papiru, foliji ili ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >