Struka računalstvo, pronađeno natuknica: 109

čitač

čitač (čitalo) (engl. reader), u računalstvu, naziv za niz elektroničkih naprava kojima se u računalo ...

čitalo

čitalo → čitač ...

dekoder

dekoder (engl. decoder), u računalstvu i informatici →  kodek ...

digitalna pretplatnička linija

digitalna pretplatnička linija (engl. Digital Subscriber Line, akronim DSL), tehnologija za prijenos ...

digitalno računalo

digitalno računalo, pomagalo ili stroj za računanje koji, za razliku od analognog računala, obrađuje ...

disk

disk (lat. discus < grč. δίσϰος: okrugla ploča, kolut). 1. U anatomiji, vezivnohrskavična tvorba u ...

disketa

disketa (franc. disquette, od grč. δίσϰος: kolut), okrugla ploča od plastike prevučena magnetskim slojem, ...

displej

displej (engl. display) →  prikaznik ...

dlanovnik

dlanovnik → osobno računalo, vrste ...

dpi

dpi → slikovni element ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >