Struka računalstvo, pronađeno natuknica: 109

DSL

DSL (akronim od engl. Digital Subscriber Line)  →  digitalna pretplatnička linija ...

DVD

DVD → optički disk ...

Eckert Johan Presper

Eckert [e'kəɹt], Johan Presper, američki elektroinženjer (Philadelphia, 9. IV. 1919 – Bryn Mawr, 3. VI. 1995). ...

ekspertni sustavi

ekspertni sustavi (lat. expertus: iskusan, prokušan), računalni programi iz područja umjetne inteligencije, ...

elektroničko računalo

elektroničko računalo, uređaj za primanje, obradbu, pohranu i prikazivanje najrazličitijih vrsta podataka ...

ENIAC

ENIAC [e'niæk] (akronim od engl. Electronic Numerical Integrator and Computer), prvo veliko elektroničko ...

Forrester Jay Wright

Forrester [fɔ:'ristəɹ], Jay Wright, američki elektroinženjer (Anselmo, 14. VII. 1918 – Concord, Massachusetts, ...

grafička kartica

grafička kartica → osobno računalo, sastavni dijelovi ...

hardver

hardver (engl. hardware), zbirni naziv za sve fizičke dijelove elektroničkoga računala, računalnog sustava ...

interface

interface [i'ntəfeis] (engl.) →  sučelje ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >