Struka računalstvo, pronađeno natuknica: 109

stolno računalo

stolno računalo → osobno računalo, vrste ...

sučelje

sučelje (engl. user interface), općenito, skup sredstava koja omogućuju interakciju između čovjeka (korisnika) ...

širokopojasni pristup internetu

širokopojasni pristup internetu (engl. broadband Internet access; skraćeno broadband), način povezivanja ...

tablično računalo

tablično računalo → osobno računalo, vrste ...

takt

takt (njem. Takt < lat. tactus: dodirivanje, dodir). 1. Ravnomjeran vremenski razmak koji određuje ...

tastatura (računalstvo)

tastatura (njem. Tastatur < starije tal. tastatura, od tastare: dirati) →  tipkovnica ...

terminal

terminal (engl., prema kasnolat. terminalis: završni). 1. U računalstvu i telekomunikacijama, krajnji ...

tipkovnica

tipkovnica, ulazna naprava elektroničkog računala ili sličnog uređaja, koja u komunikaciji s računalom ...

token

token (engl., u osnovnom značenju: znak)  → računalna sigurnost ...

Turing Alan Mathison

Turing [tjụə'riŋ], Alan Mathison, engleski matematičar, logičar i kriptoanalitičar (London, 23. VI. 1912 ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >